BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T06:24:49Z 1. Chuyển Dữ Liệu Cột Dọc Thành Hàng Ngang. - Giả sử ta có một cột dữ liệu như hình sau.

Chuyển Dữ Liệu Hàng Ngang Thành Cột Dọc Và Ngược Lại Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

1. Chuyển Dữ Liệu Cột Dọc Thành Hàng Ngang.
- Giả sử ta có một cột dữ liệu như hình sau.
- Bây giờ ta sẽ chuyển hết các giá trị ở cột tháng thành hàng ngang. Trước tiên bạn Copy toàn bộ các tháng.
- Sau đó Click chuột phải vào ô đầu tiên mà bạn muốn dán dữ liệu vào đó. Và chọn Paste Special.../ Paste Special...
- Cửa sổ Paste Special hiện lên. Bạn Tick chọn vào Transpose sau đó nhận OK
- Lúc này các tháng đã được chuyển thành hàng ngang.
2. Chuyển Dữ Liệu Hàng Ngang Thành Cột Dọc.
- Tương tự như việc chuyển dữ liệu từ cột thành hàng. Ta thực hiện chuyển dữ liệu từ hàng thành cột. Giả sử ta có các tháng ở một hàng ngang như bên dưới.
- Copy hết các tháng cần chuyển.
- Sau đó Click chuột phải vào ô đầu tiên mà bạn muốn dán dữ liệu vào đó. Và chọn Paste Special.../ Paste Special...
- Cửa sổ Paste Special hiện lên. Bạn Tick chọn vào Transpose sau đó nhận OK
- Vậy là toàn bộ các tháng đã chuyển thành cột dọc.
Như vậy Blog Excel đã hướng dẫn cụ thể cách chuyển qua lại giữa hai kiểu dữ liệu. Thủ thuật này tuy nhỏ nhưng nhiều khi lại rất cần thiết trong một vài báo cáo cần chuyển nhanh dữ liệu thay vì Copy từng ô một. Nếu còn vướng mắc gì hãy liên hệ ngay với Blog Excel.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Chuyển Dữ Liệu Hàng Ngang Thành Cột Dọc Và Ngược Lại Trong Excel 1. Chuyển Dữ Liệu Cột Dọc Thành Hàng Ngang. - Giả sử ta có một cột dữ liệu như hình sau.

Bài Mới Nhất: