Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T01:45:12Z Mời các bạn xem hướng dẫn cách sử dụng và ví dụ của hàm OR trong excel.

Hàm OR Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mời các bạn xem hướng dẫn cách sử dụng và ví dụ của hàm OR trong excel.

1. Công Dụng.

- Trả về TRUE nếu một trong các điều kiện là TRUE.

- Trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện là FALSE.

2. Công Thức.

           
            =OR(Logical_1,Logical_2,…)
           
            * Logical_1,Logical_2: Các điều kiện cần kiểm tra.

* Chú Ý:

- Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.

- Nếu một trong các điều kiện có giá trị không phải là Logic, hàm trả về #VALUE!

3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm OR Trong Excel Mời các bạn xem hướng dẫn cách sử dụng và ví dụ của hàm OR trong excel.

Bài Mới Nhất: