BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T06:30:42Z       Khi làm một báo cáo bằng excel, hoặc sử dụng file excel để tính toán một dữ liệu nào đó nhưng bạn muốn ẩn nội dung trong ô đó đ...

Ẩn Nội Dung Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
     

Khi làm một báo cáo bằng excel, hoặc sử dụng file excel để tính toán một dữ liệu nào đó nhưng bạn muốn ẩn nội dung trong ô đó đi nhưng vẫn đảm bảo được kết quả tính toán bình thường, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

- Giả sử bạn có một file excel như hình bên dưới. 
- Ở ô khoanh đỏ D2 có nội dung là "Kém" và có công thức như hình khoanh đỏ phía trên dòng Fx. Bây giờ mình muốn ẩn đi nội dung trong ô D2, nghĩa là bạn sẽ không thấy chữ "Kém" nữa. Nhưng giá trị nó vẫn tồn tại nghĩa là công thức trên Fx vẫn có, hiểu đơn giản nghĩa là xem như mắt bạn không nhìn thấy chữ "Kém"
- Thường thì các bạn sẽ chọn ô D2 và chọn màu chữ trong ô đó trùng màu nền của excel, lúc này thì mắt mình vào tất nhiên cũng không thấy, nhưng như thế thì tầm thường quá phải không nào. Blog Excel sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyên nghiệp hơn.
- Click chuột phải vào ô cần ẩn nội dung và chọn Format Cells...
- Tùy chọn Format Cells hiển thị lên. bạn chọn Tab Number và chọn Custom, ở ô Type bạn gõ ;;; và sau đó nhấn OK.
- Lúc này thì nội dung trong ô D2 đã ẩn đi. Nhưng bạn vẫn thấy công thức hiển thị trên Fx.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Ẩn Nội Dung Trong Excel       Khi làm một báo cáo bằng excel, hoặc sử dụng file excel để tính toán một dữ liệu nào đó nhưng bạn muốn ẩn nội dung trong ô đó đ...

Bài Mới Nhất: