BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T04:04:24Z File Text là File thường đọc bởi chương trình Notepad của Windows. Đôi khi một số chương trình khi bạn Text File về thì nó ở định dạng...

Import File Text Vào File Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

File Text là File thường đọc bởi chương trình Notepad của Windows. Đôi khi một số chương trình khi bạn Text File về thì nó ở định dạng Text. Bây giờ muốn chuyển File đó qua Excel cho dễ quản lý và thao tác. Có nhiều cách để chuyển. Mình sẽ giới thiệu hai cách cơ bản nhất mà dân văn phòng hay sử dụng để Import File Text sang Excel.
1. Cách 1.
- File Text sẽ có định dạng kiểu như thế này.


- Mở File Excel lên


- Vào Data/From Text


- Sau đó dẫn tới nơi lưu File Text bạn muốn Import vào File Excel.


- Chọn Next


 - Next


 - Finish


 - OK


- Kết quả


2. Cách 2.
- Mở File Excel lên


- Chọn This PC và trở tới File Text của bạn.


- Làm tương tự như cách 1
- Kết quả

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Import File Text Vào File Excel File Text là File thường đọc bởi chương trình Notepad của Windows. Đôi khi một số chương trình khi bạn Text File về thì nó ở định dạng...

Bài Mới Nhất: