BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T01:30:16Z Khi gửi một file excel cho bạn bè, gửi cho đối tác, khách hàng...nhưng chỉ muốn họ chỉ xem được nội dung hoặc có thể thao tác với mộ...

Ẩn Công Thức Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Khi gửi một file excel cho bạn bè, gửi cho đối tác, khách hàng...nhưng chỉ muốn họ chỉ xem được nội dung hoặc có thể thao tác với một vài số liệu cụ thể mà không muốn họ thấy được công thức excel hoặc chỉnh sửa công thức trên file đó, ta sẽ ẩn công thức đó đi và họ sẽ chỉ thấy được số mà không thấy được công thức.

1. Cách Ẩn Công Thức.

- File excel trước khi ẩn công thức. Click vào thì sẽ hiện công thức lên.


- Bây giờ muốn ẩn công thức ở cột F đi, ta làm như sau:

* Bôi đen toàn bộ công thức muốn ẩn hoặc một vài công thức muốn ẩn đi. Trường hợp này mình chỉ muốn ẩn công thức còn các vùng khác chưa số liệu thì để người xem có thể chỉnh sửa. Nếu không muốn vậy thì có thể bôi đen hết vùng cần ẩn.

- Chuột phải vào một ô bất kỳ vừa bôi đen xong chọn Format Cells...


- Ở tab Protection Click chọn Locked và Hidden sau đó nhấn OK.


- Sau đó Click chuột phải vào Sheet chọn Protect Sheet...


- Click chọn hành động như và nhập mật khẩu cần khóa như hình bên dưới.


- Xác nhận lại mật khẩu. Và nhấn OK


- Như vậy là công thức đã được ẩn. Khi chọn vào ô có chưa công thức thì ta sẽ không thấy công thức hiển thị lên nữa.

2. Cách Mở Khóa Ẩn Công Thức.

- Nếu muốn mở lại Sheet đã bị ẩn công thức thì Click phải vào Sheet đó và chọn Unprotect Sheet...


- Nhập mật khẩu mở khóa vào.


- File excel sau khi đã mở khóa ẩn công thức. Khi Click vào ô chứa công thức thì công thức sẽ hiển thị ra.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Ẩn Công Thức Trong Excel Khi gửi một file excel cho bạn bè, gửi cho đối tác, khách hàng...nhưng chỉ muốn họ chỉ xem được nội dung hoặc có thể thao tác với mộ...

Bài Mới Nhất: