BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T05:59:56Z Một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ nội dung file excel đó là đặt password bảo vệ. Ở đây là password bảo vệ không ...

Đặt Password Bảo Vệ File Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ nội dung file excel đó là đặt password bảo vệ. Ở đây là password bảo vệ không có mở file, nó khác hoàn toàn với password bảo vệ một sheet cụ thể trong file excel nhé.
- Mở file excel cần đặt password lên. Click vào File
- Chọn Info/Protect Workbook
- Chọn Encrypt with Password
- Nhập mật khẩu vào.

- Xác nhận mật khẩu.
- Bây giờ mở file excel đã đặt password lên. Lúc này bạn được yêu cầu nhập mật khẩu để mở file.
- Nhập đúng mật khẩu đã tạo trước đó.
- File đã được mở.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Đặt Password Bảo Vệ File Excel Một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ nội dung file excel đó là đặt password bảo vệ. Ở đây là password bảo vệ không ...

Bài Mới Nhất: