Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-23T01:48:39Z Một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ nội dung file excel đó là đặt password bảo vệ. Ở đây là password bảo vệ không...

Đặt Password Bảo Vệ File Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ nội dung file excel đó là đặt password bảo vệ. Ở đây là password bảo vệ không có mở file, nó khác hoàn toàn với password bảo vệ một sheet cụ thể trong file excel nhé.

- Mở file excel cần đặt password lên. Click vào File


- Chọn Info/Protect Workbook


- Chọn Encrypt with Password


- Nhập mật khẩu vào.- Xác nhận mật khẩu.


- Bây giờ mở file excel đã đặt password lên. Lúc này bạn được yêu cầu nhập mật khẩu để mở file.


- Nhập đúng mật khẩu đã tạo trước đó.


- File đã được mở.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Đặt Password Bảo Vệ File Excel Một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ nội dung file excel đó là đặt password bảo vệ. Ở đây là password bảo vệ không...

Bài Mới Nhất: