Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-11-20T09:51:02Z Để cần tìm những giá trị trùng nhau trong Excel cùng một cột ta có nhiều cách. Một trong những cách đó là dùng chức năng Conditional ...

Tô Màu Những Phần Tử Trùng Nhau Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Để cần tìm những giá trị trùng nhau trong Excel cùng một cột ta có nhiều cách. Một trong những cách đó là dùng chức năng Conditional Formatting có sẵn trong Excel

- Mở file excel lên.


- Bôi hết cột cần tìm những giá trị giống nhau. Và vào Conditional Formatting/Highlight Cells Rules/ Duplicate Values...


- Chọn màu và sau đó bấm OK.


- Những giá trị giống nhau sẽ được bôi màu hồng.


Đây chỉ là một tính năng rất nhỏ trong chức năng CF của Excel mà thôi, bạn hãy tìm hiểu thật nhiều thủ thuật về CF này sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong việc thao tác với bảng tính của Excel.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tô Màu Những Phần Tử Trùng Nhau Trong Excel Để cần tìm những giá trị trùng nhau trong Excel cùng một cột ta có nhiều cách. Một trong những cách đó là dùng chức năng Conditional ...

Bài Mới Nhất: