BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T05:38:30Z 1. Giới Thiệu Lỗi. - Khi hoàn thành xong một file excel. Và chúng ta lưu file đó lại. Sau đó khi mở file excel đó lên lại thì toà...

Xóa Styles Bị Lỗi Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email


1. Giới Thiệu Lỗi.
- Khi hoàn thành xong một file excel. Và chúng ta lưu file đó lại. Sau đó khi mở file excel đó lên lại thì toàn bộ định dạng bên trong file excel như: Màu sắc, kiểu chữ...đều biến mất. Chỉ còn nội dung như chúng ra chưa hề chỉnh sửa file vậy. Và người ta gọi đó là lỗi định dạng hay còn gọi là lỗi styles.
2. Hướng Dẫn Sửa Lỗi.
- Mở file excel bị lỗi lên.
- Nhấn Alt+F11 để mở của sổ Visual Basic
- Insert/Module.
- Copy nội dung bên dưới vào cửa sổ soạn thảo Module.

Sub StyleKill()
Dim styT As Style
Dim intRet As Integer
On Error Resume Next
For Each styT In ActiveWorkbook.Styles
If Not styT.BuiltIn Then
If styT.Name <> "1" Then styT.Delete
End If
Next styT
End Sub

- Nhấn F5 để chạy dòng lệnh trên, sau đó tắt chương trình Visual Basic
- Save file excel.
3. Kết Luận.
- Có rất nhiều cách khác nhau để khắc phục lỗi mất định dạng trong excel. Nhưng cách dùng lệnh để chạy như trên là thông dụng và hiệu quả nhất. Hy vọng với hướng dẫn trên sẽ giúp các bạn khắc phục được vấn đề và giúp cho công việc của các bạn hiệu quả hơn.
Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Xóa Styles Bị Lỗi Trong Excel 1. Giới Thiệu Lỗi. - Khi hoàn thành xong một file excel. Và chúng ta lưu file đó lại. Sau đó khi mở file excel đó lên lại thì toà...

Bài Mới Nhất: