BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T05:40:12Z 1. Giới Thiệu. - Protected View bảo vệ máy tính trước khả năng lây nhiễm virus từ các file văn bản. Thông thường khi mở 1 file văn ...

Tắt Protected View Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

1. Giới Thiệu.
- Protected View bảo vệ máy tính trước khả năng lây nhiễm virus từ các file văn bản. Thông thường khi mở 1 file văn bản, Protected View sẽ được kích hoạt và chỉ cho phép bạn đọc mà không thể chỉnh sửa cho đến khi bạn nhấn vào nút Enable Editing.
- Cảnh báo này thường xuất hiện khi bạn tải một file từ môi trường internet về hoặc file đính kèm trong mail bạn nhận.
- Nếu cảm thấy khó chịu hoặc không muốn cảnh báo này xuất hiện. Bạn có thể tắt nó đi.
- Lưu ý hướng dẫn này dành cho phiên bản excel 2016. Các phiên bản khác thực hiện tương tự.
2. Cách Tắt Protected View.
- Mở file excel bất kỳ lên. Chọn File/Options/Trust Center/Trust Center Settings...
- Uncheck hết ba tùy chọn như hình.
- Click OK.
3. Kết Luận.
- Như vậy là những lần sau khi mở một file bất kỳ thì excel sẽ không còn cảnh báo bạn nữa. Nếu muốn excel cảnh báo trở lại thì làm như trên và check box ba tùy chọn trên trở lại.
- Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Tắt Protected View Trong Excel 1. Giới Thiệu. - Protected View bảo vệ máy tính trước khả năng lây nhiễm virus từ các file văn bản. Thông thường khi mở 1 file văn ...

Bài Mới Nhất: