Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-22T15:01:15Z Việc dùng dấu . và , trong Excel rất quan trọng. Đôi khi bạn đề nhầm qua nhầm về dấu . và , trong Excel sẽ dẫn tới một vài File không...

Sử Dụng Separators Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Việc dùng dấu . và , trong Excel rất quan trọng. Đôi khi bạn đề nhầm qua nhầm về dấu . và , trong Excel sẽ dẫn tới một vài File không chạy được hoặc không chỉnh sửa Data đúng theo ý mình mong muốn.
Có thể chỉnh sửa ngay trong hệ thống Windows hoặc có thể chỉnh bằng Excel.

- Bạn vào kiểm tra xem hệ thống đang dùng định dạng dấu như thế nào


- Sau đó bạn vào Excel để kiểm tra.


Ở đây có hai cách để bạn chọn lựa.

+ Một là nếu bán muốn sử dụng dấu như hệ thống thì mình Click vào Use Sytem Separators. Và Excel sẽ sử dụng dấu như hệ thống.

+ Nếu bạn không muốn sử dụng dấu của hệ thống hoặc không muốn vào trong Control Panel của Windows để chỉnh sửa thì bạn bỏ chọn Use Sytem Separators và phía dưới chọn lại dấu như mình mong muốn.

Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Sử Dụng Separators Trong Excel Việc dùng dấu . và , trong Excel rất quan trọng. Đôi khi bạn đề nhầm qua nhầm về dấu . và , trong Excel sẽ dẫn tới một vài File không...

Bài Mới Nhất: