Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-22T14:59:26Z Ở bài viết về hàm đếm số ngày làm việc trừ chủ nhật , có bạn hỏi mình vậy có cách nào trừ luôn thứ bảy không. Nên ở bài này mình sẽ hư...

Hàm Excel Đếm Số Ngày Làm Việc Trừ Thứ Bảy Và Chủ Nhật

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Ở bài viết về hàm đếm số ngày làm việc trừ chủ nhật, có bạn hỏi mình vậy có cách nào trừ luôn thứ bảy không. Nên ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính.

1. Giới Thiệu.

- Sử dụng Excel để tính số công lao động làm việc trừ ngày nghỉ(Ngày nghỉ ở đây được xác định là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật).

2. Hàm Sử Dụng.

2.1. Tính Toán.

- Giả sử ngày bắt đầu làm việc là 01/10/2014 và ngày kết thúc là 01/11/2014.

- Tháng 10 có tất cả là 31 ngày và có 4 ngày thứ 7 và 4 ngày chủ nhật.

- Và tính thêm ngày 01 của tháng 11, nhưng ngày này cũng là ngày thứ 7

=>Vậy sẽ có tất cả là (31+1)-(4+4+1)=23 ngày làm việc trừ thứ 7 và chủ nhật.

2.2. Hàm Excel.

- Dùng hàm INT kết hợp với hàm WEEKDAY để tính toán trường hợp này.

- Công thức:

=B2-A2+1-INT((B2-A2-WEEKDAY(B2)+8)/7)-INT((B2-A2-WEEKDAY(B2-5,2)+8)/7)


3. Kết Luận.

- Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng hàm và kết hợp hàm để tính toán trong excel. Có thể dùng các hàm khác để thực hiện và cho kết quả tương tự.

- Các bạn có thể tham khảo thêm cách tính số công lao động trừ ra mỗi ngày chủ nhật ở bài viết này:
Link

- Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm Excel Đếm Số Ngày Làm Việc Trừ Thứ Bảy Và Chủ Nhật Ở bài viết về hàm đếm số ngày làm việc trừ chủ nhật , có bạn hỏi mình vậy có cách nào trừ luôn thứ bảy không. Nên ở bài này mình sẽ hư...

Bài Mới Nhất: