Chia Sẻ Thủ Thuật Excel - Học Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
BlogExcel.Com Facebook Google+ 2018-10-22T14:05:52Z Bạn làm ở bộ phận nhân sự, hay bạn là một người quản lý muốn chấm điểm thời gian làm việc của nhân viên. Nếu đọc được bài này hẳn bạ...

Hàm Excel Đếm Số Ngày Trừ Chủ Nhật

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email
Bạn làm ở bộ phận nhân sự, hay bạn là một người quản lý muốn chấm điểm thời gian làm việc của nhân viên. Nếu đọc được bài này hẳn bạn đã tìm đúng vấn đề cần giải quyết rồi đấy.

# 1. Giới Thiệu.

Sử dụng Excel để chấm công lao động làm việc trừ ngày nghỉ (Ngày nghỉ ở đây là ngày chủ nhật). Rất hữu dụng cho những bạn nào làm về nhân sự, chấm công nhé.

# 2. Hàm Sử Dụng.

2.1. Tính Toán.

- Giả sử ngày bắt đầu làm việc là 01/10/2014 và ngày kết thúc là 01/11/2014.

- Tháng 10 có tất cả là 31 ngày và có 4 ngày chủ nhật.

- Và tính thêm ngày 01 của tháng 11

=>Vậy sẽ có tất cả là (31+1)-4=28 ngày làm việc trừ chủ nhật.

2.2. Hàm Excel.

- Dùng hàm INT kết hợp với hàm WEEKDAY để tính toán trường hợp này.

- Công thức Exce: =C4-B4+1-INT((C4-B4-WEEKDAY(C4)+8)/7)

# 3. Kết Luận.

- Như vậy việc tính số ngày công lao động trừ đi ngày chủ nhật bằng cách sử dụng hàm excel như trên rất là đơn giản và hiệu quả.

- Các bạn có thể tham khảo thêm cách tính số công lao động trừ đi ngày nghỉ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật ở bài viết này: Link

- Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm Excel Đếm Số Ngày Trừ Chủ Nhật Bạn làm ở bộ phận nhân sự, hay bạn là một người quản lý muốn chấm điểm thời gian làm việc của nhân viên. Nếu đọc được bài này hẳn bạ...

Bài Mới Nhất: