BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-07T05:41:33Z 1. Giới Thiệu. - Sử dụng Excel để chấm công lao động làm việc trừ ngày nghỉ(Ngày nghỉ ở đây là ngày chủ nhật). Rất hữu dụng cho nhữ...

Hàm Excel Đếm Số Ngày Trừ Chủ Nhật

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

1. Giới Thiệu.
- Sử dụng Excel để chấm công lao động làm việc trừ ngày nghỉ(Ngày nghỉ ở đây là ngày chủ nhật). Rất hữu dụng cho những bạn nào làm về nhân sự, chấm công nhé.
2. Hàm Sử Dụng.
2.1. Tính Toán.
- Giả sử ngày bắt đầu làm việc là 01/10/2014 và ngày kết thúc là 01/11/2014.
- Tháng 10 có tất cả là 31 ngày và có 4 ngày chủ nhật.
- Và tính thêm ngày 01 của tháng 11
=>Vậy sẽ có tất cả là (31+1)-4=28 ngày làm việc trừ chủ nhật.
2.2. Hàm Excel.
- Dùng hàm INT kết hợp với hàm WEEKDAY để tính toán trường hợp này.
- Công thức Exce: =C4-B4+1-INT((C4-B4-WEEKDAY(C4)+8)/7)
3. Kết Luận.
- Như vậy việc tính số ngày công lao động trừ đi ngày chủ nhật bằng cách sử dụng hàm excel như trên rất là đơn giản và hiệu quả.
- Các bạn có thể tham khảo thêm cách tính số công lao động trừ đi ngày nghỉ là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật ở bài viết này: Link
- Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm Excel Đếm Số Ngày Trừ Chủ Nhật 1. Giới Thiệu. - Sử dụng Excel để chấm công lao động làm việc trừ ngày nghỉ(Ngày nghỉ ở đây là ngày chủ nhật). Rất hữu dụng cho nhữ...

Bài Mới Nhất: