BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T03:38:39Z Không như trong Word có hỗ trợ phím tắt nhanh khi viết lũy thừa. Cách viết lũy thừa hoặc số mũ trong Excel hoàn toàn khác.

Viết Lũy Thừa Và Mũ Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Không như trong Word có hỗ trợ phím tắt nhanh khi viết lũy thừa. Cách viết lũy thừa hoặc số mũ trong Excel hoàn toàn khác.

1. Cách 1.
- Sử dụng Format/Cells.


- Bôi đen phần mình cần cho nó là lũy thừa, mũ. Như hình là số 2, 3, 0 sẽ là lũy thừa hoặc mũ.


- Chọn Font/Format Cells click chọn Superscript sau đó OK.


- Kết quả sau khi thực hiện.


2. Cách 2.
- Thực chất thì Excel vẫn có một phím tắt cho mình bấm nhanh. Nhưng nó không hoàn toàn là 1 phím tắt cố định như bên Word.

Alt+0178: Lũy thừa 2

Alt+0179: Lũy thừa 3

-Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Viết Lũy Thừa Và Mũ Trong Excel Không như trong Word có hỗ trợ phím tắt nhanh khi viết lũy thừa. Cách viết lũy thừa hoặc số mũ trong Excel hoàn toàn khác.

Bài Mới Nhất: