BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T03:53:51Z Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ví dụ thực tế về hàm AND trong Excel.

Hàm AND Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ví dụ thực tế về hàm AND trong Excel.
1. Công Dụng.
- Trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện là TRUE.
- Trả về FALSE nếu một trong các điều kiện là FALSE.
2. Công Thức.
           
            =AND(Logical_1,Logical_2,…)
           
            * Logical_1,Logical_2: Các điều kiện cần kiểm tra.
  *Chú Ý:
- Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
- Nếu một trong các điều kiện có giá trị không phải là Logic, hàm trả về #VALUE!
3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm AND Trong Excel Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ví dụ thực tế về hàm AND trong Excel.

Bài Mới Nhất: