BlogExcel.Com Facebook Google+ 2017-08-03T03:39:37Z Excel không có phím tắt để gõ chỉ số dưới như Word. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng một cách khác để gõ chỉ số dưới trong Excel.

Viết Chỉ Số Dưới Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Excel không có phím tắt để gõ chỉ số dưới như Word. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng một cách khác để gõ chỉ số dưới trong Excel.

- Bôi đen phần cần làm chỉ số. Ở đây là số 2, 4 và 3+1.

- Vào Font/Format Cells - Click chọn Subscript sau đó chọn OK


- Và đây là kết quả.


- Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Viết Chỉ Số Dưới Trong Excel Excel không có phím tắt để gõ chỉ số dưới như Word. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng một cách khác để gõ chỉ số dưới trong Excel.

Bài Mới Nhất: