BlogExcel Facebook Google+ 2017-08-03T03:48:49Z Mời các bạn xem qua cách sử dụng và ví dụ cụ thể của hàm COUNTIF trong Excel.

Hàm COUNTIF Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Mời các bạn xem qua cách sử dụng và ví dụ cụ thể của hàm COUNTIF trong Excel.

1. Công Dụng.
- Dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện Criteria trong phạm vi Range.
2. Công Thức.
           
            =COUNTIF(Range,Criteria)
           
            * Range: Vùng điều kiện muốn đếm, thống kê.
            * CriteriaĐiều kiện muốn lấy kết quả. 
3. Ví Dụ Thực Tế.Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm COUNTIF Trong Excel Mời các bạn xem qua cách sử dụng và ví dụ cụ thể của hàm COUNTIF trong Excel.

Đăng Ký Nhận Email Từ BlogExcel.Com

Bài Mới Nhất: