BlogExcel Facebook Google+ 2017-08-03T03:53:51Z Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ví dụ thực tế về hàm AND trong Excel.

Hàm AND Trong Excel

In ra - Lưu thành PDF - Gửi qua email

Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ví dụ thực tế về hàm AND trong Excel.
1. Công Dụng.
- Trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện là TRUE.
- Trả về FALSE nếu một trong các điều kiện là FALSE.
2. Công Thức.
           
            =AND(Logical_1,Logical_2,…)
           
            * Logical_1,Logical_2: Các điều kiện cần kiểm tra.
  *Chú Ý:
- Các điều kiện phải có giá trị là TRUE hoặc FALSE.
- Nếu một trong các điều kiện có giá trị không phải là Logic, hàm trả về #VALUE!
3. Ví Dụ Thực Tế.


Chúc các bạn thành công.
5 BlogExcel.Com: Hàm AND Trong Excel Ở bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng và ví dụ thực tế về hàm AND trong Excel.

Đăng Ký Nhận Email Từ BlogExcel.Com

Bài Mới Nhất: